Saopćenje za roditelje GENIUS 2016 Ramazanska humanitarna akcija Sedmica Hemije, Juni 2016 Aktivnosti iz matematike-Konstruisanje oblika sa užetom i štapom, Jun 2016 Matursko veče InfoMatrix Maj 2016 Una i ekologija maj 2016 Prva zvanična internet stranica za slijepe! PRAKTIČNA MATEMATIKA - POVRŠINA ČETVEROUGAONIKA, May 2016