Seminar za učenike br.2 Stars of English 2017 Godišnje sricanje iz engleskog jezika Zanimanja Seminar za učenike Prelijepi trenuci sa 4B odjeljenjem Takmičenje „Best in English 2016“ Obilazak različitih fakulteta u Sarajevu, Dec 2016 Sedmica bosanskoga jezika i književnosti, Dec 2016 Radionica iz predmeta demokratija i ljudska prava