Međunarodni dan oboljele djece 15. Februar 2017 Seminar za učenike br.2 Stars of English 2017 Godišnje sricanje iz engleskog jezika Zanimanja Seminar za učenike Prelijepi trenuci sa 4B odjeljenjem Takmičenje „Best in English 2016“ Obilazak različitih fakulteta u Sarajevu, Dec 2016 Sedmica bosanskoga jezika i književnosti, Dec 2016